Inline

Şirket Bilgileri

Ünvanı : NTV Batı Medya Hizmetleri A.Ş.
Logo/Çağrı İşareti : Televizyon (NTV Avrupa)
Yayın Ortamı : Uydu ortamı
Lisans Tipi : U-TV
Yayın Türü : Genel
Yazışma Adresi : Ahi Evran Cad. No:4 Maslak Şişli/İSTANBUL
Telefon ve Faks : 0212 335 00 00/0212 330 00 50
İnternet Adresi : www.ntvavrupa.com.tr
E-posta Adresi : info@ntvavrupa.com.tr
Kep : ntvbatimedyahizmetleri@hs03.kep.tr

Sorumlu Müdür

Adı-Soyadı : Erdem TEKER (TelevizyonYayınları ve Programlarından Sorumlu Müdür )
Levent USLU (Televizyon Teknik Yayınlarından Sorumlu Müdür)
İletişim Bilgileri
: Ahi Evran Cad. No:4 Maslak Şişli/İSTANBUL
Posta Adresi
: Ahi Evran Cad. No:4 Maslak Şişli/İSTANBUL
Telefon ve Faks
: 0212 350 09 94
E-posta Adresi : sorumlumudur@ntvavrupa.com.tr